Latest Post

@ nas marxes. Para la reforma moral e intelectual

A lectura que temos proposta para este mes de abril, trata dunha pequena antoloxía de textos de Antonio GramsciPara la reforma moral e intelectual, precedida de dous textos de Manuel Sacristán ; selección de Francisco Fernández Buey. — Madrid : Los Libros de la Catarata, 2016.

Resulta difícil dar unhas breves notas sobre o autor, pois faríanos falta moito estudo e dedicación para a súa presentación; o que diremos de xeito moi sinxelo a continuación non é orixinal senón que está baseado principalmente nos estudos e ideas do noso exiliado Adolfo Sánchez Vázquez (1915-2011), estudoso da ética e especialista no marxismo; do historiador marxista Eric John Ernest Hobsbawm (1917- 2012), e da biografía intelectual de Alistair Davidson.

Do mix de todos eles cabe presentar a Gramsci como un pensador innovador que fai un replantexamento do marxismo, da historia, da intelectualidade e da cultura. A súa obra podemos dicir que se fracciona en dúas. A primeira parte trátase dunha importante colección de artigos xornalísticos, realizados ás présas e ao fío dos acontecementos de preguerra, a I Guerra Mundial, a Revolución Rusa e ascenso do fascismo en Italia; estes escritos están recollidos principalmente nos xornais italianos Il Grido del Popolo, Avanti, e L’Ordine Nuovo. A segunda parte refírese aos 32 Quaderni del carcere (1929-1935), interrompidos polo seu estado de saúde: trátase dunha obra que non foi realizada para ser publicada e debemos dicir que os seus manuscritos chegaron a nós grazas a unha sorte de rede clandestina na que debemos nomear á súa cuñada Tatiana Schucht, e ao banqueiro Raffaele Mattioli.

Se nos primeiros traballos priman os escritos de urxencia vencellados á acción política pública do propio Gramsci nos Consellos de Fábrica, os segundos se relacionan co seu apresamento e reclusión xa por parte de Musolini onde Gramsci de forma introspectiva e reflexiva realiza uns traballos entorno o marxismo –fóra xa do idealismo de Crocce- e o devir dos acontecementos da III Internacional, o leninismo, o stalinismo e, en consecuencia, o propio marxismo.

Pero como nos sinala Adolfo Sánchez, lonxe do que poda parecer, os seus escritos do cárcere non puideron exercer influenza algunha na súa época xa que ata a etapa post-fascista mantivéronse descoñecidos por ser inéditos en parte, e tamén polo que podían supor como heterodoxia ou marxismo crítico para o núcleo duro da antiga URSS, onde o que circulaba era unha pequena antoloxía.

Bienni Roig 1919-1920

As lecturas que se poden facer son sempre dun clásico actual, que para o propio Hobsbawm foi “un filósofo extraordinario, quizais un xenio, probablemente o pensador comunista máis orixinal do século XX en Europa occidental”. Para nós este status debería compartilo con moitos, pero si que é certo que foi unha testemuña clara do que foi a primeira parte do século XX a nivel social e as loitas polos dereitos socias dende a pura miseria, co cal mutatis mutandi, podemos aprender del no actual contexto no que nos movemos.

O seu traballo é fundamental dentro da teoría política marxista, pero que obviamente non é un canon, nin está pechado, pois Gramsci ademais de realizar as súas reflexións teóricas como o que son, é en realidade un político activo, algo que traslada aos análises que fai do Estado, da filosofía e da cultura. A política é tanto conquista do poder como forma de estar no mundo, de aí o seu rexeitamento á indiferenza, aos intelectuais orgánicos e á importancia que lle da ao ser humano como axente de cambio, mediante a cultura: a súa “filosofía da praxe”. De todo isto e moito mais é do que falaremos no club onde intentaremos realizar unha performance artística como “praxe” dos propios textos.

Outros recursos

Advertisements

Arquivo

RSS Feed descoñecido

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Categorías

Advertisements
10º Aniversario da Biblioteca Concepción Arenal
Código QR

Estatísticas do blog

  • 13,355 visitas