Latest Post

A Biblioteca en cifras 2018

A Biblioteca en cifras 2018, publícase un ano máis para resumir os datos máis salientables da actividade da biblioteca no 2018. Este documento permítenos establecer novos obxectivos e adecuar o Servizo ás necesidades das facultades que atendemos e da comunidade universitaria en xeral. Amosa a realidade da Biblioteca, tanto cualitativa como cuantitativamente, e ao mesmo tempo vemos a súa evolución durante os últimos tres e cinco anos.

Resumimos a continuación os aspectos máis salientables do ano 2018.

Orzamento

O orzamento global da biblioteca para adquisición de documentos (libros, revistas, DVD,..) foi lixeiramente máis baixo que o exercicio anterior. É significativo o aumento en máis de 15.000 euros para a adquisicións de publicacións periódicas con cargo ao presuposto centralizado, rachando así a tendencia dos últimos anos. 

Proceso técnico

 • Elevado  ingreso de monografías, das que 1807 volumes fixérono por compra, 50 por intercambio, e 1065 por doazón.
 • Legados de antigos profesores. Neste ano, a familia do profesor de CC. Políticas Juan Luís Pintos doou a súa biblioteca profesional, estando totalmente procesados e a disposición da comunidade universitaria máis de 860 volumes relativos fundamentalmente a socioloxía.

Os Servizos

 • Baixada continua da TUI. Observamos unha baixada no rexistro de usuarios da biblioteca feito que supoñemos pode deberse a que hai menos alumnado nos estudos de grao, con numerus clausus. Este indicador tamén repercute no número de préstamos de materiais físicos que se ven reducindo ano tras ano.
 • Contamos con algo máis de 4,20 m2 por usuario. Tendo en conta o alumnado das titulacións ás que nos diriximos, estamos moi por riba da recomendación de Rebiun que sinala 1 m2 por usuario1. Destacamos tamén que o alumnado que acode ás nosas instalacións procede de todas as titulacións da USC, e incluso do resto do SUG. A localización xeográfica da biblioteca e as instalacións da mesma favorecen a preferencia do alumnado da USC para acudir a esta biblioteca. Isto ten como resultado que as salas de lectura da biblioteca continúan a ser das máis utilizadas da BUSC. Un total de 1052 postos de lectura que se poden utilizar durante 354 días de apertura anual.
 • Préstamo InterbibliotecarioNos últimos tres anos foi baixando o subministro de documentos a outras institucións e incrementouse o número de peticións solicitadas. Nas peticións dos nosos usuarios destacan notablemente os artigos de revistas fronte ás monografías.
 • Actividades de extensión cultural. Destacan aquí o Club de lectura, “As marxes” que seguiu realizando a súa actividade ao longo do 2018 cunha reunión mensual, e as diferentes exposicións bibliográficas realizadas para conmemorar acontecementos destacados no eido social, cultural ou político: Día da Muller Traballadora, Día das Letras Galegas, Maio do 68, Nova sección de Banda Deseñada, Compostela en Negro ou a Constitución de 1978.
 • Novas Salas de traballo en grupo. Este ano iniciouse a remodelación do espazo para dispor de 5 salas de traballo e 2 aulas de formación que agardamos estean operativas ao longo de 2019. Na antiga Aula Universia seguíronse realizando igualmente diferentes cursos de formación solicitados por distintos servizos e tamén reunións de traballo para persoal
  da BUSC.

Formación

Neste ano 2018 impartíronse 14 cursos, aos que asistiron un total de 192 persoas.

 

A Biblioteca participou, como cada ano, na Xornada de acollida que os Decanatos organizan para o novo alumnado na que, a través dunha amena presentación, puideron coñecer as nosas instalacións, coleccións e servizos.

 • Formación inicial. Ao inicio do curso académico impartiuse unha formación para o alumno que ingresa na Universidade coa finalidade de dar a coñecer a Biblioteca e os seus servizos. Agradecemos a colaboración dos Decanatos das tres titulacións así como aos profesores responsables de Grao que ceden as súas horas de clase para introducir esta formación e por motivar ao alumnado para que asistan á mesma.
 • Competencias Informacionais. Nivel básico. No último trimestre do ano, entre outubro e novembro impartiuse un curso online sobre Competencias Informacionais de nivel básico orientado para aos alumnos de 1º de grao das tres titulacións (Dereito/Criminoloxía, Políticas e RR Laborais). A pesares de non destacar polo número de matriculados, o curso obtivo moi boa acollida por quen o realizou.
 • Formación no curso de Doutoramento. En decembro impartiuse unha formación presencial, máis especializada en busca documental e avaliación científica, para o alumnado do Doutoramento en Dereito e do título propio de Criminoloxía.

Redes sociais

Continuouse coa consolidación da presenza nas redes sociais da biblioteca a través doblogFonte Limpa, Facebook(3435 fans), Issuu, ou Pinterest, o noso recurso para difundir as novidades bibliográficas,conmáis de 8700 pines. 

Advertisements

Arquivo

RSS Feed descoñecido

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Categorías

Advertisements
10º Aniversario da Biblioteca Concepción Arenal
Código QR

Estatísticas do blog

 • 14.869 visitas