Latest Post

Regulamento da Biblioteca da Facultade de Dereito de 1911

REG

Regulamento aprobado por unanimidade na Xunta de Facultade de 28 de marzo de 1911

Pesquisando nos antigos libros de Actas da Facultade de Dereito na procura dun asunto que non ven ao caso, atopámonos con este Regulamento da biblioteca, aprobado hai cento dez anos e que pode ser o primeiro do que se ten constancia.

Así, na acta da Xunta de Facultade de Dereito de 28 de marzo de 1911 recóllese o primeiro Regulamento aprobado para a súa biblioteca. O volume de fondos acadado (máis de 2.000 títulos), e a falta de normativa para o seu uso levaron a que a Xunta de Facultade de 20 de marzo de 1911, presidida polo decano D. Ramón Gutiérrez de la Peña, encargara aos señores catedráticos D. Amando Ricardo Castroviejo y Nobajas e D. Salvador Cabeza de León a elaboración dun Regulamento para a biblioteca.

Nesa mesma sesión de 20 de marzo, acórdase que un dos profesores auxiliares interinos se fixera cargo da biblioteca, sen honorario, “y que éste servicio sea preferible, en cuanto lo permitan las necesidades de la enseñanza.

Salvador Cabeza de León

Esta responsabilidade asumida por un docente foi moi común ata moi avanzado o século XX, a pesares da creación en 1858 do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Anticuarios e o de Auxiliares en 1932, co que a actividade bibliotecaria profesionalízase e independízase do estamento docente, deixando as tarefas organizativas e técnicas aos especialistas e liberando delas a catedráticos e profesores.

No breve prazo dunha semana foi presentado o proxecto, na Xunta de Facultade de 28 de marzo, sendo aprobado por unanimidade.

Os nove artigos que compoñen o Regulamento céntranse, fundamentalmente, en controlar o préstamo de libros a profesores, que debía, en todo caso, quedar consignado nun libro de rexistro, limitando o préstamo a seis obras, ampliables a dez, co permiso favorable da facultade, reunida ao efecto.

Nas tres páxinas que ocupa a súa redacción establécese quen pode ser usuario da biblioteca, os profesores e alumnos, ou que obras estaban excluidas de préstamo, destacándose “las obras que por su rareza, o por contener mapas y planos, juzgue el Sr. Decano que no proceda su salida de la Biblioteca“.

Antiga Facultade de Dereito na sede da Universidade

Significativa era a posible sanción a quen non devolvía os libros e non respondía ás reclamacións do auxiliar, establecendo que “no se le entreguen en préstamo para lo sucesivo otros libros”.

O alumnado só podía retirar libros se tiña a “garantía” dalgún profesor. Iso sí, podían consultalos na sala de lectura na que “se prohibirá terminantemente fumar, hablar o producir ruidos y molestias a las personas que concurren a la misma, siendo expulsados los que no guarden la compostura conveniente a juicio del profesor encargado”.

Vemos como se van poñendo os alicerces da importante biblioteca que xa era daquela e que terá un grande impulso ao longo do século XX. A estrutura mesma da Biblioteca irá cobrando maior complexidade, e a partires da segunda metade do século, e sobre todo xa no novo edificio no Campus Sur dende finais dos anos setenta cando, sendo decano D. Alfonso Otero Varela, iránse singularizando as distintas bibliotecas de Áreas, Seminarios e Cátedras, con fondos cada vez máis especializados.

Cada área dótase dun catálogo propio, tanto alfabético como sistemático para control e información dos seus fondos, á vez que a Biblioteca da facultade aglutínaos nun catálogo central de estrutura análoga.

Será a partir da década dos anos oitenta do séulo pasado, cando paulatinamente a dirección vaise ir desprendendo da estrutura organizativa da facultade, desaparecendo a figura do profesor encargado, e incorporándose á estrutura da Biblioteca Universitaria, coa súa dirección técnica e persoal adscrito.

Arquivo

RSS Feed descoñecido

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Categorías

10º Aniversario da Biblioteca Concepción Arenal
Código QR

Estatísticas do blog

  • 16.493 visitas
A %d blogueros les gusta esto: